Аптанын икиясы: Бакыт жөнүндө

Wp Pw

Кудай ылайдан адамдын калыбын жасап бүткөндөн кийин колдонулбаган бир бөлүгү артып калат.
– Дагы эмнени кошуп берсем деп сурайт Кудай.
” Мага Бакытты кошуп бер” дейт адам.
Кудай унчукпастан калган чопону адамдын алаканына салды.

Next Post

Бойдун өсүшү канча жашта токтойт?

Адамдын өсүшү өмүрүнүн үчүнчү он жылдыгында токтойт. Эркектер үчүн – болжол менен 24-25 жаш, аялдар үчүн – 20-21 жаш. Эң активдүү өсүү качан болот? Өсүү гормону бала уктаганда түнкүсүн канга бөлүнүп чыгат. Гормондун көбү 22 сааттан 24 саатка чейинки мезгилде жана терең уйку учурунда гана өндүрүлөт. Ошентип, бала жакшы өсүш […]