Next Post

Манас атабыздын анты

«…Алты сан аман турганда, Ыйык кыргыз жеримди, Душмандын буту баскыча, Асыл кыргыз элимди, Тебелетип бөтөнгө, Кор кылып карап жаткыча, Төрөлбөй туна чөгөйүн, Тирүү жүрбөй өлөйүн, Аткарбасам антымды, Төшү түктүү Жер урсун! Төбөсү бийик Көк урсун! Көкө Теңир өзү урсун!!!” (“Манас” дастанынан) Бөлүшүү:

Сизге жагышы мүмкүн