Байланыш

Байланыш
Дареги:
723500, Кыргыз Республикасы,
Бишкек шаары, Чүй 130
(Тоголок Молдо көч. менен кесилишет)

Байланыш телефону:
0703 55 -75 -76
Электрондук почтасы:
E-mail: nurila36 mail.ru